ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ

Ακρυλικό δάπεδο κατάλληλο για ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, τένις κλπ. Πριν την διάστρωση του δαπέδου γίνεται έλεγχος από ειδικευμένο συνεργείο μας για το υπέδαφος αν πληροί τις προδιαγραφές για την σωστή διάστρωση. Αφού γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την προετοιμασία του εδάφους , ο ακρυλικός τάπητας τοποθετείται σε τουλάχιστον δυο στρώσεις με την χρήση primer, μία διάστρωση το ακριλικό υλικό, με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,01 – 0,25 mm και χρώματα πολύ σταθερά που δεν αλλοιώνονται, δεν πολυμερίζονται, ενώ το τελικό δάπεδο είναι και αντιολισθητικό. Τοποθετείτε με χρήση ειδικών ρακλετών ώστε να επιτευχθεί πάχος 1,6 -2mm, και να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια αδρή και αντιολισθητική.
Κύλιση προς τα επάνω