Πλαστικά Δάπεδα – Eclipse Premium

ECLIPSE PRIMIUM

Το ECLIPSE PRIMIUM πρόκειται για ομογενές, ανθεκτικό, βινυλικό δάπεδο. Είναι ένα μόνιμα στατικό αγώγιμο δάπεδο που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία κλπ. Οι προηγμένες ιδιότητες επιτυγχάνονται με σωματίδια μαύρου άνθρακα που διέρχονται από το βινύλιο μαζί με ένα υπόστρωμα καθαρού άνθρακα. Η συλλογή αυτή προσφέρει εξαιρετική αντοχή στη φθορά, στη λείανση και την τριβή σε περιοχές βαριάς κυκλοφορίας.