Πλαστικά Δάπεδα – IQ TORRO

IQ TORRO

Το iQ Toro πρόκειται για ομογενές, ανθεκτικό, βινυλικό δάπεδο. Είναι ένα μόνιμα στατικό αγώγιμο δάπεδο που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε χειρουργεία, αίθουσες ακτίνων Χ, καθαρά δωμάτια και εργαστήρια. Οι προηγμένες αγώγιμες ιδιότητες επιτυγχάνονται με σωματίδια μαύρου άνθρακα που διέρχονται από το βινύλιο μαζί με ένα υπόστρωμα καθαρού άνθρακα. Η συλλογή αυτή προσφέρει εξαιρετική αντοχή στη φθορά, στη λείανση και την τριβή σε περιοχές βαριάς κυκλοφορίας.