Πλαστικά Δάπεδα

Διαθέτουμε μεγαλή ποικιλία από Πλαστικά Δάπεδα με εξειδικευμένα συνεργεία τοποθέτησης για ένα άψογο αποτέλεσμα

Καλέστε μάς τώρα. 6973531583, 6934424583

Πεδίο εφαρμογής: Οικιακή χρήση

Κλάση: 21 Ελαφριά οικιακή

Πάχος: 1,5mm

Προστατευτικό φιλμ: 0,15mm

Βάρος: 1,210Kgr/m2

Φάρδος ρολού: 2m

Χαρακτηριστικά: Βραδύκαυστο, αντιστατικό,

Εγγύηση: 5 χρόνια

Πεδίο εφαρμογής: Οικιακή χρήση, καταστήματα

Κλάση: 32 Βαριά οικιακή, ελαφριά επαγγελματική

Πάχος: 2,6mm

Προστατευτικό φιλμ: 0,25mm

Βάρος: 1,690Kgr/m2

Φάρδος ρολού: 4m

Χαρακτηριστικά: Βραδυφλεγές, αντιστατικό, αντοχή στα χημικά

Εγγύηση: 10 χρόνια

Πεδίο εφαρμογής: Οικιακή-επαγγελματική χρήση, καταστήματα

Κλάση: 41 Βαριά επαγγελματική, ελαφριά βιομηχανική

Πάχος: 2,0mm

Προστατευτικό φιλμ: 0,40mm

Βάρος: 2.150Kgr/m2

Φάρδος ρολού: 2m

Χαρακτηριστικά: Βραδυφλεγές, αντιστατικό, αντοχή στα χημικά

Εγγύηση: 10 χρόνια

Περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής: Οικιακή-Επαγγελματική χρήση

Κλάση: 32 Βαριά οικιακή, ελαφριά επαγγελματική

Πάχος: 2,4mm

Προστατευτικό φιλμ: 0,35mm

Βάρος: 1,730Kgr/m2

Φάρδος ρολού: 4m

Χαρακτηριστικά: Βραδυφλεγές, αντιστατικό, αντοχή στα χημικά

Εγγύηση: 10 χρόνια

Πεδίο εφαρμογής: Επαγγελματική-οικιακή χρήση, καταστήματα

Κλάση: 32 Βαριά οικιακή, ελαφριά επαγγελματική

Πάχος: 3,0mm

Προστατευτικό φιλμ: 0,25mm

Βάρος: 1,840Kgr/m2

Φάρδος ρολού: 4m

Χαρακτηριστικά: Βραδυφλεγές, αντιστατικό, αντοχή στα χημικά

Εγγύηση: 10 χρόνια

Πεδίο εφαρμογής: Οικιακή χρήση, καταστήματα, γραφεία, εστίαση, επαγγελματικοί χώροι

Κλάση: 33-42 Βαριά επαγγελματική και βιομηχανική χρήση

Πάχος: 3,2mm

Προστατευτικό φιλμ: 0,50mm

Βάρος: 2,140Kgr/m2

Φάρδος ρολού: 4m

Χαρακτηριστικά: Βραδυφλεγές, αντιστατικό, αντοχή στα χημικά

Εγγύηση: 10 χρόνια

Πεδίο εφαρμογής: Επαγγελματική-οικιακή χρήση, καταστήματα

Κλάση: 32 Βαριά οικιακή, ελαφριά επαγγελματική

Πάχος: 2,0mm

Προστατευτικό φιλμ: 0,40mm

Βάρος: 2,150Kgr/m2

Φάρδος ρολού: 4m

Χαρακτηριστικά: Βραδυφλεγές, αντιστατικό, αντοχή στα χημικά

Εγγύηση: 5 χρόνια

Πεδίο εφαρμογής: Επαγγελματική-οικιακή χρήση, καταστήματα

Κλάση: 32 Βαριά οικιακή, ελαφριά επαγγελματική

Πάχος: 2,0mm

Προστατευτικό φιλμ: 0,40mm

Βάρος: 2,150Kgr/m2

Φάρδος ρολού: 4m

Χαρακτηριστικά: Βραδυφλεγές, αντιστατικό, αντοχή στα χημικά

Εγγύηση: 5 χρόνια

Πεδίο εφαρμογής: Επαγγελματική χρήση, καταστήματα,ιατρεία,νοσοκομεία

Κλάση: 43 Βαριά επαγγελματική και βιομηχανική χρήση

Πάχος: 2,0mm

Προστατευτικό φιλμ: 0,70mm

Βάρος: 3,000Kgr/m2

Φάρδος ρολού: 4m

Χαρακτηριστικά: Βραδυφλεγές, αντιστατικό, αντοχή στα χημικά

Εγγύηση: 5 χρόνια

Πεδίο εφαρμογής: Επαγγελματική χρήση, καταστήματα

Κλάση: 34 Βαριά επαγγελματική χρήση

Πάχος: 3,0mm

Προστατευτικό φιλμ: 0,65mm

Βάρος: 2,850Kgr/m2

Φάρδος ρολού: 2m

Χαρακτηριστικά: Βραδυφλεγές, αντιστατικό, αντοχή στα χημικά

Εγγύηση: 5 χρόνια

  • IQ GRANIT

Πεδίο εφαρμογής: Νοσοκομεία, ιατρεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς

Κλάση: 43-34 Πολύ βαριά επαγγελματική και βαριά βιομηχανική χρήση

Πάχος: 2,0mm

Προστατευτικό φιλμ: 2,00mm

Βάρος: 3,950Kgr/m2

Φάρδος ρολού: 2m

Χαρακτηριστικά: Βραδυφλεγές, αντιστατικό, αντοχή στα χημικά

Εγγύηση: 5 χρόνια

Περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής: Νοσοκομεία, ιατρεία, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, χώροι υγειονομικής περίθαλψης, δημόσιες υπηρεσίες

Κλάση: 43-34 Πολύ βαριά επαγγελματική και βαριά βιομηχανική χρήση

Πάχος: 2,0mm

Προστατευτικό φιλμ: 2,00mm

Βάρος: 2,950Kgr/m2

Φάρδος ρολού: 2m

Χαρακτηριστικά: Βραδυφλεγές, αντιστατικό, αντοχή στα χημικά και στην τριβή

Εγγύηση: 5 χρόνια

Πεδίο εφαρμογής: Νοσοκομεία, ιατρεία, χειρουργεία, αίθουσες ακτίνων Χ, εργαστήρια

Κλάση: 43-34 Πολύ βαριά επαγγελματική και βαριά βιομηχανική χρήση

Πάχος: 2,0mm

Προστατευτικό φιλμ: 2,00mm

Βάρος: 2,950Kgr/m2

Φάρδος ρολού: 2m

Χαρακτηριστικά: Βραδυφλεγές, αντιστατικό, αντοχή στα χημικά και στην τριβή

Εγγύηση: 5 χρόνια

Πεδίο εφαρμογής: Βιομηχανίες, Συνεργεία, Νοσοκομεία, ιατρεία,σχολεία, καταστήματα

Κλάση: 42-33 Πολύ βαριά επαγγελματική και βαριά βιομηχανική χρήση

Πάχος: 2,25mm

Προστατευτικό φιλμ: 0,60mm

Βάρος: 2,300Kgr/m2

Φάρδος ρολού: 4m

Χαρακτηριστικά: Βραδυφλεγές, αντιστατικό, αντοχή στα χημικά και στην τριβή

Εγγύηση: 10 χρόνια

Πεδίο εφαρμογής: Νοσοκομεία, ιατρεία, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, χώροι υγειονομικής περίθαλψης, δημόσιες υπηρεσίες

Κλάση: 43-34 Πολύ βαριά επαγγελματική και βαριά βιομηχανική χρήση

Πάχος: 2,0mm

Προστατευτικό φιλμ: 2,00mm

Βάρος: 3,500Kgr/m2

Φάρδος ρολού: 2m

Χαρακτηριστικά: Βραδυφλεγές, αντιστατικό, αντοχή στα χημικά και στην τριβή

Εγγύηση: 5 χρόνια

Πεδίο εφαρμογής: Οικιακή χρήση

Προστατευτικό φιλμ: 0,01mm

Πάχος: 0,8mm

Φάρδος ρολού: 2m

Χαρακτηριστικά: Βραδύκαυστο, αντιστατικό,

Εγγύηση: 5 χρόνια

Πεδίο εφαρμογής: Νοσοκομεία, ιατρεία, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, χώροι υγειονομικής περίθαλψης, δημόσιες υπηρεσίες

Κλάση: 43-34 Πολύ βαριά επαγγελματική και βαριά βιομηχανική χρήση

Πάχος: 2,0mm

Προστατευτικό φιλμ: 2,00mm

Βάρος: 3,700Kgr/m2

Φάρδος ρολού: 2m

Χαρακτηριστικά: Βραδυφλεγές, αντιστατικό, αντοχή στα χημικά και στην τριβή

Εγγύηση: 5 χρόνια

Πεδίο εφαρμογής: Οικιακή χρήση

Προστατευτικό φιλμ: 0,01mm

Πάχος: 0,8mm

Φάρδος ρολού: 2m

Χαρακτηριστικά: Βραδύκαυστο, αντιστατικό,

Εγγύηση: 5 χρόνια

Πεδίο εφαρμογής: Οικιακή χρήση

Κλάση: 21 Ελαφριά οικιακή

Πάχος: 1,2mm

Φάρδος ρολού: 2m

Χαρακτηριστικά: Βραδύκαυστο, αντιστατικό,

Εγγύηση: 2 χρόνια

Πεδίο εφαρμογής: Οικιακή χρήση

Κλάση: 21 Ελαφριά οικιακή

Πάχος: 1,0mm

Προστατευτικό φιλμ:0,125mm

Φάρδος ρολού: 2m

Χαρακτηριστικά: Βραδύκαυστο, αντιστατικό,

 

Κύλιση προς τα επάνω